மகிழ்ச்சிக்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் தொடர்பில்லையாம்! ஆய்வு சொல்கிறது

மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள்தான் நீண்ட ஆயுளுடன் இருப்பார்கள் என்று நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை என்கிறது ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வு. “நோய்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியின்மையை ஏற்படுத்தலாம்; ஆனால் மகிழ்ச்சியின்மை நோய்களை ஏற்படுத்தாது” என்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர் பெட்டி லீ. பிரிட்டனைச் சேர்ந்த 7 லட்சம் நடுத்தர வயது பெண்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகிழ்ச்சியோ, மகிழ்ச்சியின்மையோ ஒருவருடைய … Continue reading மகிழ்ச்சிக்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் தொடர்பில்லையாம்! ஆய்வு சொல்கிறது