டைட்டானிக் நாயகனுக்கு இறுதியாக ஆஸ்கர் கிடைத்தது!

டைட்டானிக் படத்தின் நாயகனாக நினைவு கூறப்படும் லியோனார்டோ டி காப்ரியோவுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான 88வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. The Revenant படத்தில் நடித்ததற்காக இந்த விருது பெற்றார் லியோ. https://twitter.com/OITNB_Beyond/status/704170304461869058 https://twitter.com/OITNB_Beyond/status/704170001356320768 https://twitter.com/OITNB_Beyond/status/704168775403196416