மார்க்ஸை எரிப்பதா, புதைப்பதா என்று சண்டையிடும் அறிஞர்கள்! (அண்ணல் மன்னிப்பாராக)

பிரேம் Muppala Ranganayakamma எழுதிய “For the solution of the "Caste" question, Buddha is not enough, Ambedkar is not enough either, Marx is a must“ என்ற நூலின் சில கட்டுரைகளை ஆங்கிலத்தில் படித்து மிகவும் நொந்து போய் இருக்கிறேன். பாவம் அவருக்கு மேற்கோள் எவை ஒரு நூலாசிரியரின் வாக்குகள் எவை என்பதுகூடத் தெரியாமல் அம்பேத்கரின் வரிகளில் குழம்பி வாசிப்பவர்களையும் குழப்பும் பக்கங்களை நிரப்பி வைத்திருக்கிறார். அந்த நூலைப்படிக்கும் ஒரு … Continue reading மார்க்ஸை எரிப்பதா, புதைப்பதா என்று சண்டையிடும் அறிஞர்கள்! (அண்ணல் மன்னிப்பாராக)