க்ரியா தமிழ் அகராதி android app அறிமுகம்!

க்ரியா தற்காலத் தமிழ் அகராதியை வெள்ளிக்கிழமை  (19/02/2016)முதல் android app வடிவில் பெறலாம்.  App வடிவிலான அகராதி பயன்பாட்டுக்கு எளிதாக இருக்கும் வகையில் பல வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில வழித் தேடல்: சொல்லுக்கான பொருளை ஆங்கிலச் சொற்களின் மூலமும் தேடலாம். வகை வழித் தேடல்: தனியொரு சொல்லாக மட்டுமின்றி, இலக்கண வகை, வழக்குக் குறிப்பு மற்றும் துறைவாரியாகவும் தேடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, இலக்கணச் சொற்களைத் தேடும்போது, துணைவினை என்று பதிவிட்டால் தமிழில் உள்ள 52 துணைவினைகளையும் பெறலாம். ஒவ்வொரு துணை … Continue reading க்ரியா தமிழ் அகராதி android app அறிமுகம்!