பத்தி: தமிழில் எழுதும் ஒரு சினிமா விமர்சகர்கூட ஏன் தேசிய விருது பெறவில்லை?

ஜீவா பொன்னுசாமி " If you have no critics you will likely have no success ". - Malcom X . " On your way to the top you always get some criticism.criticism is a great motivation " - Wladimir Klitschko. " The notion of directing a film is the invention of critics. the hole eloquence of … Continue reading பத்தி: தமிழில் எழுதும் ஒரு சினிமா விமர்சகர்கூட ஏன் தேசிய விருது பெறவில்லை?