இயேசு-இளையராஜா சர்ச்சை: எதிர்வினையாற்ற என்ன இருக்கிறது?

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து, சிலுவையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அகில உலக இரட்சகர். துன்பப்படுகிற மக்களின் போராட்டக் குறியீடு.