அரசர் பாபாராம்தேவ்வைவிட சிறப்பாக காலை உயர்த்துகிறார்! யோகா தினத்தில் 2 கவிதைகள்!

யோகா வேறு யாருக்கெல்லாம் சிறந்தது? தற்கொலை செய்துகொள்ளும் விவசாயிகளின் பிரேதங்களுக்கு சிறந்தது மாட்டுக்கறி உண்பதற்காக தோல் உறிக்கப்படுபவர்களுக்கு சிறந்தது