’போராட்டத்தில் இறந்துபோன மாற்றுத்திறனாளி குறித்து பேசாமல் நாம் ஏன் அமைச்சரின் அந்தரங்க புகைப்படம் குறித்து பேசுகிறோம்?’

போராட்டத்தில் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளியின் மரணம் குறித்து பேசாமல் அமைச்சரின் அந்தரங்க ஒளிப்படம் பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பதாக எழுத்தாளரும் திமுக பேச்சாளருமான மனுஷ்யபுத்திரன் கேட்டிருக்கிறார். அவருடைய முகநூல் பக்கத்தில், “மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இறந்துபோயிருக்கிறார். நியாயமாக இன்று சமூகவலைத்தளங்களில் பேசப்படவேண்டிய விஷயம் இதுதான். ஆனால் அமைச்சர் ஒருவரின் அந்தரங்க புகைப்படம் பரவவிடப்படுகிறது. அதைப்பற்றிய பேச்சுக்கள் தீயாக பரவுகின்றன. பின்னர் அமைச்சருடன் இருப்பவர் அவரது மனைவிதான் என்று மற்றொரு மறுப்பு புகைப்படம். எப்படியோ ஒரு நாள் கழிந்தது. யார் யாரோடு இருந்தால் … Continue reading ’போராட்டத்தில் இறந்துபோன மாற்றுத்திறனாளி குறித்து பேசாமல் நாம் ஏன் அமைச்சரின் அந்தரங்க புகைப்படம் குறித்து பேசுகிறோம்?’