#பச்சைத்தமிழகம்: தமிழகம் புதிய அரசியல் சிந்தாந்த கட்சிகளை எதிர்நோக்கி உள்ளதா?

ஆழி.செந்தில்நாதன் ஏன் என்றால் மிக நெடுங்காலத்துக்குப் பின் தமிழ்நாட்டின் சாதாரண மனிதர்களின் வீரம் செறிந்த போராட்டத்தின் விளைவாக அது உருவாகியிருக்கிறது. அந்தப் போராட்டத்தின் ஆதரவாளரான தொடர்ந்து அவர்களோடு பயணித்துவந்த நாங்கள் இந்த தேர்தலில் பச்சைத் தமிழகத்தோடு முழுமையாக இணைந்து பயணிக்கவிரும்புகிறோம். முதலில் ஒரு அறிவிப்பு: நானும் எனது நண்பர்கள் பெ பழநி, நா.த. தமிழினியன், தாண்டவ மூர்த்தி, ஸ்டாலின் ஆகியோரும் இணைந்து கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு உருவாக்கிய மக்கள் இணையம் என்கிற அரசியல் அமைப்பு தொடர்ந்து … Continue reading #பச்சைத்தமிழகம்: தமிழகம் புதிய அரசியல் சிந்தாந்த கட்சிகளை எதிர்நோக்கி உள்ளதா?