வந்தேறி என்று சொன்னதில்லை; பெரியாரை விமர்சித்ததில்லை: சீமான் கடிதம்….

நாம் தமிழர் கட்சி இணையதள தொடர்களுக்கு, அக்கட்சி தலைவர் சீமான் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் தான் வந்தேறி என்று சொன்னதில்லை எனவும், பெரியாரை விமர்சித்ததில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். சீமான் இணையத்தில் இயங்கும் என் ஆற்றல் மிகு தம்பிகளுக்கு... படித்து ருசித்தை பகிருங்கள்.. கண்டு ரசித்ததை எழுதுங்கள்.. அழகுக்கவிதை ஒன்றை வடியுங்கள்.. அநீதிகளுக்கு எதிராகக் கட்டுரைகளைத் தீட்டுங்கள்.. உங்கள் தனித்திறமை காட்டுங்கள். இவை ஏதும் இல்லையேல்.. தினம் ஒரு திருக்குறள் பகிருங்கள்.. தினம் ஒரு பாரதிதாசன் கவிதை … Continue reading வந்தேறி என்று சொன்னதில்லை; பெரியாரை விமர்சித்ததில்லை: சீமான் கடிதம்….