#திருப்புமுனைமாநாடு: ’என்னதான் சொல்ல வர்றீங்க தலீவா’ ட்விட்டர் மக்கள் பகடி

https://twitter.com/praburemya_/status/701097889951383552 https://twitter.com/PuliArason/status/701097629644492800 https://twitter.com/Geosundar07/status/701097526041169920 https://twitter.com/SuruliOfficial/status/701096982731890688 https://twitter.com/Kmkarthikn/status/701096971851804673 https://twitter.com/satranluv/status/701096751919403008 https://twitter.com/SAMI_hadyh/status/701100230645649408 https://twitter.com/SAMI_hadyh/status/701099653224206336 https://twitter.com/k_karikalan/status/701100132633153537 https://twitter.com/k_karikalan/status/701100132633153537 https://twitter.com/Barasree1012/status/701100687480860673 https://twitter.com/manumechster/status/701100601661267969 https://twitter.com/kumaran_nanu/status/701100471360970752 https://twitter.com/umakantsingh_in/status/701100645017739268