1877 தாதுப் பஞ்ச காலமும் 2017 வறட்சி காலமும்

அருண் நெடுஞ்செழியன் கொட்டிக் கிழங்கை வெட்டி சிலபேர் கொண்டு போய் நன்றாக வேக வைத்து இட்டமதகாவே தின்று பொழுதை இவ்விதம் போக்குகிறார் பாருங்கடி எறும்பு வளைகளை வெட்டியதனில் இருக்குந் தானியந் தானெடுத்து முறத்தால் கொழித்திக் குத்துச் சமைத்து உண்ணுகிறார் சிலர் பாருங்கடி 1877 ஆம் வருடத்தில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கொடிய பஞ்சமான தாது வருஷப் பஞ்ச நிகழ்வுகள் குறித்து தோழர் மலை மருந்தன் எனும் புலவர் பதிவு செய்துள்ள கும்மி தான் இப்பாடல். பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்தில், … Continue reading 1877 தாதுப் பஞ்ச காலமும் 2017 வறட்சி காலமும்