கார்பொரேட் உலகின் சட்ட விரோத பணிநீக்கங்கள் : விகடன் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?

தொழிலாளர்கள்,விவசாயிகள், மாணவர்கள், பெண்கள், மீனவர்கள் என தமிழ்ச் சமூகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்து குரல் எழுந்தாலும் அதற்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி ஓர் முற்போக்கு ஊடக நிறுவனமாக அடையாளப்பட்டு இருக்கும் விகடன் நிர்வாகம் தனது சொந்த தொழிலாளர்களின் நியாயமான குரலை நசுக்குவது நியாயமா?