தமிழக வரலாற்றியல் ஆய்வுகளில் பொ. வேல்சாமி

பாவெல் தருமபுரி சமீப காலமாக தங்களை மார்க்ஸிய அறிவு ஜீவிகள் என அறிமுகப் படுத்திக் கொள்ளும் சிலர் தமிழக வரலாற்றியலில் மார்க்ஸிய வழியிலான ஆய்வு க. கைலாசபதி நா.வா மற்றும் கோ.கேசவன் தலைமுறையோடு நின்றுபோய் விட்டதாக தொடர்ந்து குறிப்பிட்டு வருகிறார்கள். அவர்களின் கூற்றுகளில் உண்மை இல்லாமல் இல்லை என்றாலும் மறைந்த தேவ. பேரின்பன் தொடங்கி வெ. பெருமாள்சாமி, சி. மௌனகுரு, மே.து. ராசுகுமார், அ. பத்மாவதி என ஆய்வு முயற்சிகளின் பட்டியல் நீளமானது. இந்த பட்டியலில் ரொம்பவுமே வித்யாசமானவர் … Continue reading தமிழக வரலாற்றியல் ஆய்வுகளில் பொ. வேல்சாமி

#புத்தகம்2016: நிகழ்காலப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு நாம் கடந்தகாலத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும்”

பாவெல் தருமபுரி சமீபத்தில் 'புதுமை ' என்னும் பதிப்பகத்தில் வெளிவந்த நூல்களில் சிலவற்றை தோழர் ஒருவர் எனக்கு வாசிக்கக் கொடுத்தார். வாசித்த பிற்பாடு அனேக நூல்களும் கற்றலை ஊக்குவிக்கும் என்பதாலும், காலத்தின் அவசியத் தேவை என்பதாலும் நூல்கள் குறித்து கொஞ்சம் எழுத எண்ணம் மேலோங்கியது. இன்று ஓசாமு கோண்டா எழுதிய " இந்திய வரலாற்றில் நிலவுடைமைச் சமதாயத்தின் தோற்றம் " எனும் சிறு நூல். மற்றவை தொடரும். காலனியாட்சிக்கு முந்தைய இந்திய சமூக அமைப்பை ஆய்வு செய்வதில் … Continue reading #புத்தகம்2016: நிகழ்காலப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு நாம் கடந்தகாலத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும்”