புகுஷிமா அணு விபத்து: குழந்தைகளிடம் அதிகரிக்கும் தைராய்டு புற்றுநோய்!

ஜப்பானில் உள்ள புகுஷிமாவில் 2011-ஆம் ஆண்டும் மார்ச் மாதம் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அதற்குப் பிறகான சுனாமியால் அங்குள்ள டாய்சி அணு உலையில் அணுக் கசிவு ஏற்பட்டது. கதிரியக்க கசிவால் உடல் பாதிப்புகள், குறிப்பாக புற்றுநோய் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக என்பது குறித்து ஜப்பானிய அரசு தொடர்ந்து சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக 3 லட்சம் பேரிடம் புற்றுநோய் பாதிப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த விபத்தின் போது 18 வயதுக்குக் கீழ் இருந்தவர்களிடம் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. … Continue reading புகுஷிமா அணு விபத்து: குழந்தைகளிடம் அதிகரிக்கும் தைராய்டு புற்றுநோய்!