ஜப்பானில் தேவர் மகன் எடுத்த அகிரா குரோசோவா: பகுதி – 5

பா. ஜெயசீலன் முன்குறிப்பு செவென் சாமுராய் திரைப்படத்தை பற்றிய எனது சமூக அரசியல் பார்வையை பற்றி பகுதி 4ல் பேச தொடங்குவதற்கு முன்பு முதல் 3 பகுதிகளில் ஜப்பானின் சமூக சாதிய அமைப்பு, திரைப்படம் நிகழும் காலம், அகிராவின் சாதிய பின்னணி பற்றி விளக்கியுள்ளேன். அவைகளை படிக்காமல் நேரடியாக பகுதி 4ல் தொடங்கி திரைப்படத்தை பற்றிய எனது பார்வையை படிப்பவர்களுக்கு நான் ஒன்றும் இல்லாத விஷயங்களை ஊதி பெரிதாக்குவதை போல தோன்ற வாய்ப்புள்ளது... முந்தைய பகுதிகளைப் படிக்க: ஜப்பானில் … Continue reading ஜப்பானில் தேவர் மகன் எடுத்த அகிரா குரோசோவா: பகுதி – 5