உலகில் அடிப்படைவாதம் மிகுந்த நாடுகளில் அமெரிக்காவுக்கு முதலிடம்: நோம் சாம்ஸ்கி

"அமெரிக்கா, அடிப்படைவாதம் மிகுந்த நாடு. மதவாதம் மலிந்த நாடு. உலக நாடுகளில் அமெரிக்காவில்தான் மேற்கூரிய தன்மைகள் மிதமிஞ்சிய அளவில் இருக்கின்றன" என்கிறார் நோம் சாம்ஸ்கி. சமகாலத்தில் அமெரிக்காவின் ஆகச்சிறந்த அரசியல் விமர்சகராக போற்றப்படுபவர். தி ஒயர் ஆன்லைன் தளத்துக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில்தான் இவ்வாறான விவாதக்கருவாகக் கூடிய விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். அவர் பேட்டியின் முழுவடிவம்: தமிழில்: மது பாரதி "அமெரிக்கா, அடிப்படைவாதம் மிகுந்த நாடு. மதவாதம் மலிந்த நாடு. உலக நாடுகளில் அமெரிக்காவில்தான் மேற்கூரிய தன்மைகள் மிதமிஞ்சிய அளவில் இருக்கின்றன. அமெரிக்கா உருவான நாள் முதலே … Continue reading உலகில் அடிப்படைவாதம் மிகுந்த நாடுகளில் அமெரிக்காவுக்கு முதலிடம்: நோம் சாம்ஸ்கி