”காந்தி இருந்திருந்தால் சபரிமலையில் பெண்கள் உரிமைக்காக போராடியிருப்பார்”: காந்தியவாதி அண்ணாமலை

social Ego, Political Ego-வின் வெளிப்பாடுதான் 3000 அடி உயர சிலை. அந்தச் சிலை அருகில் சென்றால் பட்டேலின் கால்விரலைத்தான் நாம் பார்க்க முடியும். இது மோசமான பின் விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும்.