சேலம் விமான நிலைய விரிவாக்கம்: தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த திட்டத்துக்காக பறிக்கப்படும் மக்களின் வாழ்வாதாரம்!

விமான நிலைய உருவாக்கத்திற்காக தங்கள் நிலங்களை இழந்த அம்மக்கள் தற்போது விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்காக எஞ்சியுள்ள நிலங்களையும் இழந்து முற்றிலுமாக தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் .