ஆட்டிசம்: சமூகமாய் ஒன்றிணைந்து எதிர்கொள்வோம்!

கே. ஏ. பத்மஜா ஏப்ரல் 2 உலக ஆட்டிச தினம். உலகம் முழுவதும் ஆட்டிசம் குறைபாடு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உலக ஆட்டிசம் நாளாய் கடைபிடிக்கப் படுகிறது. ஆட்டிசம் ஒரு நோய் அல்ல அது ஒரு குறைபாடே. இந்த குறைபாட்டிற்கு என்று மருந்து மாத்திரை எதுவும் கிடையாது, பயிற்சிகள் மூலம் மட்டுமே நிச்சம் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு மேல் ஆட்டிசம் இருப்பதாய் ஒரு புள்ளி விபரம் குறிப்பிடுகிறது. மேலும் இது வருட … Continue reading ஆட்டிசம்: சமூகமாய் ஒன்றிணைந்து எதிர்கொள்வோம்!